Aydınlatma Metni

İşbu aydınlatma metninin amacı, kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”), ikincil mevzuat ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararları kapsamında, veri sorumlusu olarak Kapkutu İnternet Hizmetleri Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından işlenmesinin kapsamı hakkında tarafınıza bilgi vermektir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME VE AKTARIM AMAÇLARI İLE HUKUKİ SEBEPLERİ
Şirketimiz tarafından hangi verilerin işleneceği, veri sahibi ile Şirketimiz arasındaki ilişkinin türü, niteliği ve kullanılan iletişim kanalları gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilmektedir.

İnternet Sitesi ve Mobil Aplikasyon Üyeliği
Şirketin https://kaplumbox.com/ linki üzerinden erişilebilen internet sitesi ve mobil aplikasyonunda (“İnternet Sitesi”) üye hesabı oluşturmak isteyen ziyaretçilerimizin aşağıda sayılan kişisel verileri, Şirketimiz tarafından aşağıda sayılan işleme amaçları ve hukuki sebepler kapsamında işlenmektedir.

Ziyaretçilerimiz ile Kullanıcı Sözleşmesi akdedilebilmesi amacıyla, Kanun’un 5/2(c) maddesinde düzenlenen “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine dayanılarak:
Ad-soyad,
E-posta adresi
Telefon numarası
Adres bilgisi
5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun kapsamında ve bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi amacıyla, Kanun’un 5/2(ç) maddesinde düzenlenen “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve Kanun’un 5/2(f) maddesinde düzenlenen “veri sorumlusunun meşru menfaati için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanılarak:
Kullanıcı ID, şifre/parola, e-posta adresi doğrulama bilgisi , telefon numarası doğrulama bilgisi, hesap oluşturma tarihi, sisteme giriş tarihi
İnternet protokol (IP) adresi,
Cihaz kimliği,
Yukarıda sayılan kişisel verileriniz faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi ve yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla ve Kanun’un 5/2(ç) maddesinde düzenlenen “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amacıyla Kanun’un 5/2(e) maddesinde düzenlenen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanılarak hukuk ve vergi gibi alanlarda destek alınan danışmanlık firmalarına aktarılabilecektir.
Kutu Kiralama Hizmetlerinin Sağlanması
Şirketimiz ile Mesafeli Sözleşme imzalayan müşterilerimizin aşağıda sayılan kişisel verileri, Şirketimiz tarafından aşağıda sayılan işleme amaçları ve hukuki sebepler kapsamında işlenmektedir.

Müşterilerimiz ile Mesafeli Sözleşme akdedilmesi (ve bu kapsamda iletişim, bilgilendirme, finans/muhasebe süreçleri ile talep ve şikayetlerin yönetimi) ve Şirketimizin elektronik ticaret ve tüketici hukuku mevzuatı kapsamındaki yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi amacıyla, Kanun’un 5/2(c) maddesinde düzenlenen “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve Kanun’un 5/2(ç) maddesinde düzenlenen “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanılarak:
Ad-soyad,
T.C. kimlik numarası,
E-posta adresi,
Telefon numarası,
Açık ev adresi,
Mesafeli Sözleşmenin akdedilmesi halinde yukarıda sayılan işleme amacı ve hukuki sebeplere istinaden ad-soyad, telefon numarası, açık ev adresi verileriniz tedarikçilerimize ve kredi kartı ve/veya banka hesap bilgileriniz ise banka veya ödeme kuruluşlarına aktarılmaktadır.
Kredi kartı ve/veya banka hesap bilgilerinizi daha sonra kullanmak amacı ile kaydetmek istemeniz halinde söz konusu bilgileriniz, İnternet Sitesi’nde “açık rızanıza” istinaden saklanacak ve daha sonra İnternet Sitesi üzerinden gerçekleştireceğiniz hizmet satın almalarında banka veya ödeme kuruluşlarına aktarılacaktır.
Yukarıda sayılan kişisel verileriniz faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi ve yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla ve Kanun’un 5/2(ç) maddesinde düzenlenen “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amacıyla Kanun’un 5/2(e) maddesinde düzenlenen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanılarak hukuk ve vergi gibi alanlarda destek alınan danışmanlık firmalarına aktarılabilecektir.
Hizmet Veren Şirketler Tarafından Sağlanacak Nakliye, Temizlik ve Boya-Badana Hizmetlerine İlişkin Sözleşmenin Kurulmasına Aracılık Edilmesi
İnternet Sitesi üzerinden, üyeler/ziyaretçiler ile nakliye, temizlik, boya-badana ve benzeri hizmetler sunan şirketleri (“Hizmet Veren Şirketler”) buluşturarak, üyeler/ziyaretçiler ile Hizmet Veren Şirketler’in buluşması için aracılık etmektedir. Şirketimiz bu kapsamda, üyelere/ziyaretçilere ait aşağıda sayılan kişisel verileri, aşağıda sayılan işleme amaçları ve hukuki sebepler kapsamında işlenmektedir:

Elektronik ticaret mevzuatı kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, elektronik ticaret faaliyetlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerin yürütülebilmesi, ile saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla, Kanun’un 5/2(ç) maddesindeki “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve Kanun’un 5/2(f) maddesinde düzenlenen “veri sorumlusunun meşru menfaati için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanılarak:
Ad-soyad,
E-posta adresi,
Telefon numarası,
Açık ev adresi,
Hizmet detay bilgileri,
Aracılık faaliyetinin yürütülebilmesi için yukarıda sayılan işleme amacı ve hukuki sebeplere istinaden ad-soyad, e-posta adresi, telefon numarası, açık ev adresi ve hizmet detay bilgileri verileriniz Hizmet Veren Şirketler’e aktarılmaktadır.
Yukarıda sayılan kişisel verileriniz faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi ve yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla ve Kanun’un 5/2(ç) maddesinde düzenlenen “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amacıyla Kanun’un 5/2(e) maddesinde düzenlenen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanılarak hukuk ve vergi gibi alanlarda destek alınan danışmanlık firmalarına aktarılabilecektir.
Pazarlama ve Reklam Faaliyetleri
Şirketimizden ticari elektronik ileti almak, kampanya ve promosyonlar hakkında bilgi almak, size özel fırsatlardan haberdar olmak ve ilgili alanlarınız dikkate alınarak ilgilenebileceğiniz uygun ürünlerin belirlenmesi ve uygun ürünlerle ilgili tarafınıza bilgi verilmesini istemeniz halinde, aşağıda sayılan kişisel verileriniz iletişim faaliyetlerinin, ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin, pazarlama analiz çalışmalarının ve saklama faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla, açık rızanızı vermeniz halinde işlenmektedir.

Ad-soyad
E-posta adresi,
Telefon numarası,
İnternet Sitesi üzerindeki hareketleriniz, seçimleriniz ve tercihlerinize ilişkin bilgiler ve çerezler,
Bu kapsamda verdiğiniz açık rıza, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili sair mevzuat kapsamında ticari elektronik ileti alımına ilişkin bir onayı içerir. Ticari elektronik iletilere ilişkin ayrıntılı bilgi için Ticari Elektronik İletiler Hakkında Bilgilendirme Metni’ni inceleyebilirsiniz.

Yukarıda sayılan kişisel verileriniz, ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda hizmet aldığımız firmalarla, reklam şirketleriyle, ajanslarla ve anket şirketleriyle paylaşılabilmektedir.

İnternet Sitesi’ndeki hareketleriniz, seçimleriniz ve tercihlerinize ilişkin bilgiler ve çerezler çerez sağlayıcılara aktarılabilmektedir.

Çerezlere ilişkin ayrıntılı bilgi için Çerez Bilgilendirme Metni’ni inceleyebilirsiniz.

Müşteri Memnuniyeti
Şirketimizin iletişim formu, çağrı merkezi, https://kaplumbox.com/ internet adresi ve diğer kanallar ile bize bildirdiğiniz talep ve şikayetler, ad-soyad, telefon numarası ve e-posta adresi bilgileriniz, mal/hizmet satış sonrası destek hizmetleri, talep/şikayetlerin takibi, müşteri memnuniyeti faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla Kanun’un 5/2(f) maddesi uyarınca “veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ
Kişisel veriler, otomatik veya otomatik olmayan yollarla ilgili kişinin kendisi tarafından İnternet Sitesi, e-posta ve mobil iletişim araçları ile yapılan sözlü ve yazılı bildirim vasıtalarıyla toplanmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLAR
Kanun’un 11.maddesi uyarınca ilgili kişiler Şirketimize başvurarak kişisel verilerinin;

işlenip işlenmediğini öğrenme,
işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
silinmesini/yok edilmesini isteme,
düzeltme, silme veya yok etme talepleri uyarınca yapılan işlemlerin verilerin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini isteme,
münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhlerine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramaları hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahiptirler.
6698 sayılı Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki talepler, bizzat yazılı olarak veya noter kanalıyla Şirketimizin Aydınlı-KOSB Mahallesi Melek Aras Blv. Kosb Sit. No: 43 Tuzla/İstanbul adresine; Şirketimizin KEP adresi olan [email protected] adresine; ilgili kişi tarafından daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya güvenli elektronik imza/mobil imza kullanarak sistemimizde kayıtlı bulunmayan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle [email protected] e-posta adresine iletilebilir.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız Kanun’un 13. maddesinin 2. fıkrası uyarınca talebinizin Şirketimize ulaştığı tarihten itibaren talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak yanıtlandırılacaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarife üzerinden ücret talep edilebilecektir.

Size daha iyi bir deneyim sunmak için izninizi istiyoruz.

Size daha iyi bir alışveriş ve hizmet deneyimi sunabilmek için çerezler kullanıyoruz. Detaylı bilgi için çerez politikamızı ve kişisel verilerin korunması hakkında açıklama metnini inceleyebilirsiniz.