Skip links

TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ METNİ

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca, tarafıma Kapkutu İnternet Hizmetleri Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından aşağıda tercih ettiğim elektronik iletişim kanalları yoluyla bilgilendirme, tanıtım, reklam, teklif, promosyon, kampanya, kutlama, anket, çekiliş, yarışma, e-bülten gönderimi ve duyuru gibi tanıtım, pazarlama ve tanınırlık artırma amaçlı ticari elektronik iletilerin gönderilmesine onay verdiğimi; tarafımca verilmiş işbu onayın geri alınabilir olduğu konusunda bilgi sahibi olduğumu ve bu doğrultuda ret hakkımı ticari elektronik iletinin gönderildiği iletişim kanalı veya Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi üzerinden kullanabileceğim konusunda bilgi sahibi olduğumu kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Bu kapsamda bu bilgilerimde herhangi bir değişiklik olması halinde bu değişikliği Şirket’e yazılı olarak bildireceğimi ve güncel bilgilerimi Şirket’e temin edeceğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

[  ] SMS/kısa mesaj

[  ] telefon

[  ] sosyal medya

[  ]e-posta